Nordens största utbildare av sociala tjänstehundar

Arbeta med din hund inom vård, skola och omsorg.

ONLINE
Förberedande

 

Nivå 1
Hundunderstödd aktivitet. 

Nivå 2
Hundunderstödd
vård och terapi.

Nivå 2
Hundunderstödd pedagogik

Yrkeshögskola
Skolhunds
pedagog

Samarbetspartners