HUNDUNDERSTÖDD AKTIVITET – BESÖKSHUND

 • Teoretisk utbildning, genomförs utan hund
 • Vid genomförd utbildning erhåller du intyg
 • Online
 • Pris: 499 kr
 • Totalt ca 4h studietid

Intro branschkunskap – teori

 • Lokal ordningsstadga och lagstiftning om hund
 • Basala hygienrutiner
 • Djurskydd 
 • Grundläggande kunskaper gällande smittskydd, arbetsmiljö och riskanalys med inriktning mot social tjänstehund
 • Självrättande quiz

Intro tjänstehunden – teori

 • Hundens naturliga beteenden och rasspecifika egenskaper
 • Grundläggande kunskaper i inlärningsteori
 • Kunskaper om stress hos hund
 • Antrozoologi – relationen mellan människa och hund
 • Självrättande quiz

Hundunderstödd aktivitet – HUA teori

 • Handledning av huvudlärare
 • Teoretisk utbildning, genomförs utan hund
 • Vid genomförd utbildning erhåller du intyg
 • Online
 • Pris: 5999 kr
 • Totalt ca 42h studietid.
Del 1 branschkunskap inriktning skola Del 1 branschkunskap inriktning vård/omsorg/socialt arbete
 • Handlingsberedskap vid avvikelse och olycksfall
 • Etiska och kulturella aspekter angående arbetet som tjänstehundsteam
 • Kunskap att upprätta strukturerade och meningsfulla mål för deltagaren.
 • Etik och människosyn.
 • Tystnadsplikt och sekretess
 • Kunskap om hur man införlivar hund i verksamheten med hänsyn till människor, smittspridning, arbetsmiljöfrågor, pälsdjursallergi och djuromsorg. 
 • Samarbete med olika yrkesgrupper
 • Grundläggande pedagogik
 • Psykisk ohälsa/ NPF
 • Handlingsberedskap vid avvikelse och olycksfall
 • Etiska och kulturella aspekter angående arbetet som tjänstehundsteam
 • Kunskap att upprätta strukturerade och meningsfulla mål för deltagaren.
 • Etik och människosyn.
 • Tystnadsplikt och sekretess
 • Kunskap om hur man införlivar hund i verksamheten med hänsyn till människor, smittspridning, arbetsmiljöfrågor, pälsdjursallergi och djuromsorg. 
 • Samarbete med olika yrkesgrupper
 • Grundläggande vårdpedagogik
 • Psykisk ohälsa/ NPF
Del 1 Tjänstehunden – teori
 • Motivationsnivåer, arbetskapacitet på individnivå hos hund
 • Rädslor och aggressivitet hos hund
 • Reflektion kring etiska aspekter inom hundhållning (samtycke/frivillighet)
 • Planering, genomförande och dokumentation av hundens träning
 • Inlärningsteorier, belöningsbaserade och positiva träningsmetoder.
 • Kunskapen att stödja hunden vid interaktion med tredje part. (Instruktioner och positionering med deltagare)
 • Antrozoologi – kunskapen om att ge förutsättningar som behövs för en djup och tillitsfull relation mellan människa och hund. (teoretisk fördjupning av antrozoologiföreläsningen, anknytning, oxytocin, socialt stöd, biofili)

Tjänstehundsutbildning – praktisk

 • Handledning av grundfärdighetsinstruktör
 • Praktisk utbildning, genomförs med hund
 • Du väljer inriktning från start. Kan göra lämplighetstest för att kunna arbeta med barn under 13 år.
 • Vid genomförd utbildning tillsammans med HUA-intro+ teori erhåller du hundförartitel och tjänstehundstitel (diplom + id-handlingar)
  • social tjänstehund
  • besökshund 
 • Online + fysiska träffar om så önskas
 • Pris: 9499 kr
 • Totalt ca 104h studietid.

Förkunskapskrav: (HUA INTRO+TEORI)
Process:

 1. Lämplighetstest – BPH
 2. Lämplighetstest – STHS
  1. Tillval – Lämplighetstest barn (om du ska arbeta med barn under 13 år)
 3. Grundfärdigheter  + Miljöträning
 4. VFU (Verksamhetsförlagd utbildning)
 5. Diplomering 

Förberedande Online
ej obligatorisk

NIVÅ 1
Hundunderstödd
aktivitet

NIVÅ 2
Hundunderstödd

vård/terapi

NIVÅ 2
Hundundderstödd

pedagogik