Sara Karlberg
Sara KarlbergLärare / VD / Ägare
Finns på orten: Strömsholm

Sara Karlberg äger Sociala Tjänstehundar i Sverige AB där Svenska Terapihundskolan ingår. Tillsammans med Helena Eriksson har hon skrivit boken Sociala tjänstehundar – Omsorg utan ord samt skapat podden Hälsans Hundar – en podd om sociala tjäntehundar. Sara själv arbetar med sina hundar inom framför allt äldreomsorg och skola

Sara började banan inom djurassisterade interventioner 2008 då hon utbildade sig och pinschern Alfonz till terapihundsteam. De har arbetat på ett stort antal förskolor främst i Huddinge (Stockholm). Där utvecklades även Fadderhundskonceptet vilket är framtaget med fokus på barns empati, respekt och ansvar. Det är ett läromaterial för djurassisterade interventioner som riktar sig mot förskolebarn och skolbarn samt ungdomar. Materialet har allt ifrån sammarbetsövningar till målarblad och sagobok där allt är kopplat till läroplanen. Med start som barnskötare har intresset för arbete med barn bara ökat. Sara tog ett litet sidospår som resulterade i en kandidatexamen i medie och kommunikationsvetenskap samt en utbildning till tv-producent och tv-fotograf. Efter fyra år i tv-branschen styrdes kosan tillbaka till vård, skola och omsorg vilket alltså resulterade ibland annat Svenska Terapihundskolan.

Eftersom utbildning är en passion hos Sara hittar hon ständigt nya ämnen att läsa. I jakten på att vilja vidareutbilda sig inom djurassisterade interventioner fann hon Harcum College och deras kurs Animal Assisted Therapy som hon läste. Lika så har kurser i neuropsykiatriska funktionsnedsättningar avklarats såväl som antrozoologi, folkhälsovetenskap, rehabiliteringsvetenskap, hundens beteendebiologi samt utbildning och undervisning av vuxna. Sara strävar efter att hela tiden hålla sig uppdaterad och ligga i framkant vad gäller relationen mellan människa och hund, det som kallas human-animal bond.

Sara driver Sociala Tjänstehundar i Sverige AB/Svenska Terapihundskolan på heltid och syns ofta ute i sammanhang som berör just sociala tjänstehundar. Hon sitter i styrelsen för den internationella branschorganisationen IAHAIO www.iahaio.org samt hjälper ofta SLU med information till forskningsrapporter. Hon är en populär föreläsare gällande hund i vård, skola och omsorg. Hon ser samarbete med andra organisationer som den enda vägen för ett mer samstämmigt Sverige när det kommer till att främja sociala tjänstehundar i samhället och inom vård, skola och omsorg.

Medie & Kommunikationsvetenskap – kandidat examen – Södertörns Högskola
Rehabiliteringsvetenskap – Malmö Högskola
Folkhälsovetenskap – Uppsala Universitet
Utbildning och handledning av vuxna – Malmö Högskola
Hundens Beteendebiologi 1 och 2 – Linköpings universtiet
Validering i praktiken – Linköpings universitet
Antrozoologi – Open University Holand
Animal Assisted Interventions – Harcum College

Instruktörsutbildning – Hundsteg
Terapihundsutbildning – Hundsteg
BPH Beskrivare – Svenska Kennelklubben
Advanced animal training – Illis ABC
Chicken camp – Dala hundservice
Friskvårdsinstruktör – Hundsteg
Valputveckling – Hundsteg

Johanna Rosendahl
Johanna RosendahlLärare/Instruktör/Administrativt arbete
Finns på orten: Strömsholm

Johanna började sin bana som ägare till Finska Terapihundskolan Kb och instruktör på utbildningarna i Finland. En flytt till Sverige resulterade i att hon började arbeta för Svenska Terapihundskolan mer och mer och vid årsskiftet 2020/2021 säljer hon Finska Terapihundskolan till Renja Hakkala.

För Svenska Terapihundskolan håller hon i skolhundsutbildning samt är ansvarig för Svenska Terapihundskolans YH-utbildning till skolhundspedagog.

Johanna har arbetat tillsammans med tollaren Tellus inom skolan med barn med specialbehov, men teamet har även en del uppdrag inom vård och omsorg.

Johanna har även ett stort specialintresse för förebyggande friskvård för hund och driver utbildningsföretaget Nordic School of Dog Education, som främst är verksamt i Sverige, där hon är bosatt. Har tidigare även drivit hundsim och rehab i Vasa, Österbotten.

 • Pedagogie Magister
 • Terapi- och skolhundsförare
 • Fysioterapeut för hund
 • Hundmassör
 • Friskvårdskonsult för hund
 • Allmänlydnadsinstruktör
 • Rallylydnadsinstruktör
Louise Tigerhielm
Louise TigerhielmInstruktör / Lärare
Finns på orterna: Vollsjö, Lund och Göteborg

Louise driver företaget Hundantaget där hon tar emot hundar och ägare för kurser, friskvård, träningar och beteendekonsultationer. Friskvården har alltid varit en trygg grund för Louise då hon tidigt kopplade att samspel genom rörelse var en värdefull nyckel till tillit och relationsutveckling. Louise äger idag 2 hanhundar – två rottweiler. Båda hundarna riktas mot att arbeta med tjänstehundsverksamheten profilerat mot barn. Louise arbetar även som lärare på Hundsteg där hon utbildar blivande hundinstruktörer och Friskvårdsinstruktörer. Louise är en riktig hundnörd, gräver gärna ner sig i forskning och studier, älskar fysträning, doga, näringslära och att bidra till att skapa en naturlig inre balans hos hunden för att den sen ska kunna vägleda i hur vi kan gå vidare med arbetet mot dess motivationsnivåer och arbetskapacitet på individnivå.

Louise är utbildad

 • specialistsjuksköterska inom pediatrisk omvårdnad,
 • mentalskötare inom akutpsykiatri,
 • besökshundförare med barnbehörighet,
 • hundinstruktör,
 • friskvårdsinstruktör för hund,
 • balansbollsinstruktör steg 1 och 2 och Hundmassör.
Helena Eriksson
Helena ErikssonLärare / instruktör
Rikstäckande på specialutbildningar samt administration
Helena Eriksson bor i Herrljunga och arbetar som lärare på Svenska Terapihundskolan. Hon har också skrivit boken Sociala tjäntehundar – Omsorg utan ord tillsammans med Sara Karlberg. Tillsammans driver de även podden Hälsans Hundar – En podd om sociala tjänstehundar.

Helena är utbildad socionom, terapihundförare, hundinstruktör och beteendekonsult, något hon ser som en fantastisk kombination. Hon har under många år arbetat som instruktör på Kungliga Hundar i Göteborg och håller fortfarande i olika delar av Royal Dog Educations instruktörsutbildningar. Störst del av Helenas arbete gör hon som föreståndare, verksamhetschef och hundförare på Stallyckan i Mark, en verksamhet som framför allt arbetar med personer som tillhör personkrets 1, LSS men även en del med så kallade ”hemmasittare”. Helena jobbar även extra som boendestöd inom psykiatri, LSS och missbruk.

Sara Karlberg äger Sociala Tjänstehundar i Sverige AB där Svenska Terapihundskolan ingår. Tillsammans med Helena Eriksson har hon skrivit boken Sociala tjänstehundar – Omsorg utan ord samt skapat podden Hälsans Hundar – en podd om sociala tjäntehundar. Sara själv arbetar med sina hundar inom framför allt äldreomsorg och skola

Sara började banan inom djurassisterade interventioner 2008 då hon utbildade sig och pinschern Alfonz till terapihundsteam. De har arbetat på ett stort antal förskolor främst i Huddinge (Stockholm). Där utvecklades även Fadderhundskonceptet vilket är framtaget med fokus på barns empati, respekt och ansvar. Det är ett läromaterial för djurassisterade interventioner som riktar sig mot förskolebarn och skolbarn samt ungdomar. Materialet har allt ifrån sammarbetsövningar till målarblad och sagobok där allt är kopplat till läroplanen. Med start som barnskötare har intresset för arbete med barn bara ökat. Sara tog ett litet sidospår som resulterade i en kandidatexamen i medie och kommunikationsvetenskap samt en utbildning till tv-producent och tv-fotograf. Efter fyra år i tv-branschen styrdes kosan tillbaka till vård, skola och omsorg vilket alltså resulterade ibland annat Svenska Terapihundskolan.

Eftersom utbildning är en passion hos Sara hittar hon ständigt nya ämnen att läsa. I jakten på att vilja vidareutbilda sig inom djurassisterade interventioner fann hon Harcum College och deras kurs Animal Assisted Therapy som hon läste. Lika så har kurser i neuropsykiatriska funktionsnedsättningar avklarats såväl som antrozoologi, folkhälsovetenskap, rehabiliteringsvetenskap, hundens beteendebiologi samt utbildning och undervisning av vuxna. Sara strävar efter att hela tiden hålla sig uppdaterad och ligga i framkant vad gäller relationen mellan människa och hund, det som kallas human-animal bond.

Sara driver Sociala Tjänstehundar i Sverige AB/Svenska Terapihundskolan på heltid och syns ofta ute i sammanhang som berör just sociala tjänstehundar. Hon sitter i styrelsen för den internationella branschorganisationen IAHAIO www.iahaio.org samt hjälper ofta SLU med information till forskningsrapporter. Hon är en populär föreläsare gällande hund i vård, skola och omsorg. Hon ser samarbete med andra organisationer som den enda vägen för ett mer samstämmigt Sverige när det kommer till att främja sociala tjänstehundar i samhället och inom vård, skola och omsorg.

Medie & Kommunikationsvetenskap – kandidat examen – Södertörns Högskola
Rehabiliteringsvetenskap – Malmö Högskola
Folkhälsovetenskap – Uppsala Universitet
Utbildning och handledning av vuxna – Malmö Högskola
Hundens Beteendebiologi 1 och 2 – Linköpings universtiet
Validering i praktiken – Linköpings universitet
Antrozoologi – Open University Holand
Animal Assisted Interventions – Harcum College

Instruktörsutbildning – Hundsteg
Terapihundsutbildning – Hundsteg
BPH Beskrivare – Svenska Kennelklubben
Advanced animal training – Illis ABC
Chicken camp – Dala hundservice
Friskvårdsinstruktör – Hundsteg
Valputveckling – Hundsteg

Nina Fremberg
Nina FrembergLärare/instruktör
Finns på orterna Stockholm och Västerås
Ninas bana började tillsammans med sin bullmastiff Hjärtat då de utbildade sig till terapi- & Skolhundsteam. Nina är terapihundsförare och arbetar idag tillsammans med sina två chihuahuar Bella och Albin. Hon har även Batman, en australian shepherd, som hon hoppas kunna utbilda i framtiden. Just nu jobbar Nina bla på ett boende för personer med Huntington, ett äldreboende samt på ett korttidshem för barn och ungdomar med npf. Nina har även jobbat på förskola i många år och gjort olika läshundsuppdrag bla på bibliotek.

Sara Karlberg äger Sociala Tjänstehundar i Sverige AB där Svenska Terapihundskolan ingår. Tillsammans med Helena Eriksson har hon skrivit boken Sociala tjänstehundar – Omsorg utan ord samt skapat podden Hälsans Hundar – en podd om sociala tjäntehundar. Sara själv arbetar med sina hundar inom framför allt äldreomsorg och skola

Sara började banan inom djurassisterade interventioner 2008 då hon utbildade sig och pinschern Alfonz till terapihundsteam. De har arbetat på ett stort antal förskolor främst i Huddinge (Stockholm). Där utvecklades även Fadderhundskonceptet vilket är framtaget med fokus på barns empati, respekt och ansvar. Det är ett läromaterial för djurassisterade interventioner som riktar sig mot förskolebarn och skolbarn samt ungdomar. Materialet har allt ifrån sammarbetsövningar till målarblad och sagobok där allt är kopplat till läroplanen. Med start som barnskötare har intresset för arbete med barn bara ökat. Sara tog ett litet sidospår som resulterade i en kandidatexamen i medie och kommunikationsvetenskap samt en utbildning till tv-producent och tv-fotograf. Efter fyra år i tv-branschen styrdes kosan tillbaka till vård, skola och omsorg vilket alltså resulterade ibland annat Svenska Terapihundskolan.

Eftersom utbildning är en passion hos Sara hittar hon ständigt nya ämnen att läsa. I jakten på att vilja vidareutbilda sig inom djurassisterade interventioner fann hon Harcum College och deras kurs Animal Assisted Therapy som hon läste. Lika så har kurser i neuropsykiatriska funktionsnedsättningar avklarats såväl som antrozoologi, folkhälsovetenskap, rehabiliteringsvetenskap, hundens beteendebiologi samt utbildning och undervisning av vuxna. Sara strävar efter att hela tiden hålla sig uppdaterad och ligga i framkant vad gäller relationen mellan människa och hund, det som kallas human-animal bond.

Sara driver Sociala Tjänstehundar i Sverige AB/Svenska Terapihundskolan på heltid och syns ofta ute i sammanhang som berör just sociala tjänstehundar. Hon sitter i styrelsen för den internationella branschorganisationen IAHAIO www.iahaio.org samt hjälper ofta SLU med information till forskningsrapporter. Hon är en populär föreläsare gällande hund i vård, skola och omsorg. Hon ser samarbete med andra organisationer som den enda vägen för ett mer samstämmigt Sverige när det kommer till att främja sociala tjänstehundar i samhället och inom vård, skola och omsorg.

Medie & Kommunikationsvetenskap – kandidat examen – Södertörns Högskola
Rehabiliteringsvetenskap – Malmö Högskola
Folkhälsovetenskap – Uppsala Universitet
Utbildning och handledning av vuxna – Malmö Högskola
Hundens Beteendebiologi 1 och 2 – Linköpings universtiet
Validering i praktiken – Linköpings universitet
Antrozoologi – Open University Holand
Animal Assisted Interventions – Harcum College

Instruktörsutbildning – Hundsteg
Terapihundsutbildning – Hundsteg
BPH Beskrivare – Svenska Kennelklubben
Advanced animal training – Illis ABC
Chicken camp – Dala hundservice
Friskvårdsinstruktör – Hundsteg
Valputveckling – Hundsteg

Anja Wernersson
Anja WernerssonLärare / Instruktör
Finns på orten Östersund
Anja Wernersson bor i Torvalla, Östersund, är gift och har två vuxna barn, ett fortfarande boende hemma. Är från Stockholm. Hon har jobbat inom olika områden i vården under hela sitt yrkesIiv. I botten är hon utbildad undersköterska och mentalskötare, och när hon arbetat inom äldreomsorgen har hon tyckt om att hjälpa de där boende som andra uppfattat som ”besvärliga”. Anja har uppskattat utmaningen att få det att fungera smidigt med dem.

Sara Karlberg äger Sociala Tjänstehundar i Sverige AB där Svenska Terapihundskolan ingår. Tillsammans med Helena Eriksson har hon skrivit boken Sociala tjänstehundar – Omsorg utan ord samt skapat podden Hälsans Hundar – en podd om sociala tjäntehundar. Sara själv arbetar med sina hundar inom framför allt äldreomsorg och skola

Sara började banan inom djurassisterade interventioner 2008 då hon utbildade sig och pinschern Alfonz till terapihundsteam. De har arbetat på ett stort antal förskolor främst i Huddinge (Stockholm). Där utvecklades även Fadderhundskonceptet vilket är framtaget med fokus på barns empati, respekt och ansvar. Det är ett läromaterial för djurassisterade interventioner som riktar sig mot förskolebarn och skolbarn samt ungdomar. Materialet har allt ifrån sammarbetsövningar till målarblad och sagobok där allt är kopplat till läroplanen. Med start som barnskötare har intresset för arbete med barn bara ökat. Sara tog ett litet sidospår som resulterade i en kandidatexamen i medie och kommunikationsvetenskap samt en utbildning till tv-producent och tv-fotograf. Efter fyra år i tv-branschen styrdes kosan tillbaka till vård, skola och omsorg vilket alltså resulterade ibland annat Svenska Terapihundskolan.

Eftersom utbildning är en passion hos Sara hittar hon ständigt nya ämnen att läsa. I jakten på att vilja vidareutbilda sig inom djurassisterade interventioner fann hon Harcum College och deras kurs Animal Assisted Therapy som hon läste. Lika så har kurser i neuropsykiatriska funktionsnedsättningar avklarats såväl som antrozoologi, folkhälsovetenskap, rehabiliteringsvetenskap, hundens beteendebiologi samt utbildning och undervisning av vuxna. Sara strävar efter att hela tiden hålla sig uppdaterad och ligga i framkant vad gäller relationen mellan människa och hund, det som kallas human-animal bond.

Sara driver Sociala Tjänstehundar i Sverige AB/Svenska Terapihundskolan på heltid och syns ofta ute i sammanhang som berör just sociala tjänstehundar. Hon sitter i styrelsen för den internationella branschorganisationen IAHAIO www.iahaio.org samt hjälper ofta SLU med information till forskningsrapporter. Hon är en populär föreläsare gällande hund i vård, skola och omsorg. Hon ser samarbete med andra organisationer som den enda vägen för ett mer samstämmigt Sverige när det kommer till att främja sociala tjänstehundar i samhället och inom vård, skola och omsorg.

Medie & Kommunikationsvetenskap – kandidat examen – Södertörns Högskola
Rehabiliteringsvetenskap – Malmö Högskola
Folkhälsovetenskap – Uppsala Universitet
Utbildning och handledning av vuxna – Malmö Högskola
Hundens Beteendebiologi 1 och 2 – Linköpings universtiet
Validering i praktiken – Linköpings universitet
Antrozoologi – Open University Holand
Animal Assisted Interventions – Harcum College

Instruktörsutbildning – Hundsteg
Terapihundsutbildning – Hundsteg
BPH Beskrivare – Svenska Kennelklubben
Advanced animal training – Illis ABC
Chicken camp – Dala hundservice
Friskvårdsinstruktör – Hundsteg
Valputveckling – Hundsteg

Nina Lenngren
Nina LenngrenLärare/Instruktör
Finns på orten Lund
Nina bor i Löddeköpinge sedan 14 år tillbaka men kommer ursprungligen från Stockholm. Hon bor tillsammans med sin yngsta son samt två placerade ungdomar, Nina har sedan många år även haft familjehem. På Svenska Terapihundskolan arbetar Nina som instruktör på utbildningarna i Skåne.

Nina är i botten utbildad undersköterska och mentalskötare och har sedan dess även tagit en högskoleexamen i psykiatrisk omvårdnad som fram över kommer omvandlas till en kandidatexamen i socialpsykiatri.

Jennie Nilsson
Jennie NilssonAdministration / Lärare
Finns på orten Kolbäck/Västerås
Jennie träffar du på utbildningarna i Kolbäck/Hallstahammar. Hon är även lärare på den förberedande onlineutbildningen samt handhar viss administration för terapihundskolan. Jennie bor i Västerås där hon arbetar som lärare på ett lantbruksgymnasium med inriktning häst och hund. Hon är utbildad lärare mot tidigare år samt hundinstruktör. På fritiden är hon aktiv i en lokal kennelklubb där hon har olika kurser för hundägare så som agility, lydnad och valpkurser.

Jennie är utbildad besökshundförare tillsammans med sin Flatcoated Retriever, Margoth. I familjen finns även en spanielblandning vid namn Alice och en labrador vid namn Maja.

Merit Skoghammar
Merit SkoghammarLärare / instruktör
Finns på orten Göteborg
Merit bor i Lidköping och arbetar till vardags som socialsekreterare inom äldreomsorgen.
Hon utbildade sin tollarpojke Viggen till terapihund hos Svenska Terapihundsskolan då hon alltid haft ett stort intresse att lära sig mer om hälsa, välmående och framförallt hundar.

Merit är terapihundsförare och arbetar idag tillsammans med sin tollare Viggen runt om i Skaraborg. De arbetar framförallt inom äldreomsorgen.

Utvalda kurser

2020-11-07T09:20:58+00:00

Nivå 2 – HAT

Utbildning av både Vårdhund och Terapihund. Alla hundteam deltar samma utbildning. Skillnaden är att de som utbildar sig enligt standard för att examinera sig som Vårdhundsteam skall utföra verksamhetsförlagd utbildning inom demensvård, äldreomsorg eller med människor med förvärvad hjärnskada, Terapihundsteamet kan utföra verksamhetsförlagd utbildning inom vård, skola och omsorg m.m.

2020-11-10T19:23:52+00:00

Nivå 1 – HAA Hundunderstödd Aktivitet

Skolhunden används i skola eller annan typ av pedagogisk verksamhet av exempelvis pedagog, specialpedagog eller annan personal som ska arbeta med hunden som pedagogiskt verktyg. Fokus på djurassisterad pedagogik är att hjälpa deltagaren att nå förbättrade resultat enligt läroplanen samt sociala och kognitiva funktioner. Det är en målinriktad verksamhet och deltagarens utveckling dokumenteras och utvärderas.

2020-11-07T09:20:20+00:00

Nivå 1 – HAA

Besökshundsteamet arbetar med att ge stöd, motivation, uppmuntran, aktivitet och sällskap. Besökshundsteamets uppgifter är att göra enkla besök som ej är målinriktade eller behöver dokumenteras. Effekterna är goda, forskning visar att besök av hundteam sänker blodtryck, minskar smärta och stress. Detta är bara några få exempel på den goda effekt djurassisterad aktivitet har.