Årsplanering – tester

L – lämplighetstest

B – lämplighetstest, barn

H – handlett besök

D – diplomering

K – kvalitetstest
(2 år efter diplomering)

Här ser du de tester vi har bokade under året. Du bokar upp ett test, handlett besök eller annat test när det passar dig i utbildningen. Du kan alltså ta ett lämplighetstest i Strömsholm och sedan diplomera dig i Göteborg om det datumet passar dig bättre.

Stockholm

18/1 – Besökshund uppstart – online 2 h
2/2 – Besökshund – online 2h
16/3 – Besökshund – online 2h
17/3 – Lämplighetstest
17/3 -Besökshund tjänstehunden – online 2h
7/4 – Tjänstehunden  – praktisk träning 1 3h
21/4 – Tjänstehunden  – praktisk träning 3h
4/5 – Tjänstehunden  – praktisk träning 3h
5/5 – Praktik uppstart – individuellt
2/6 – Praktik avstämning individuellt
30/6 – Diplomering

Vollsjö

6/2 – Lämplighetstest
6/2 – Besökshund uppstart – online 2 h
4/3 – Besökshund – online 2h
17/4 – Besökshund – online 2h
3/3 -Besökshund tjänstehunden – online 2h
18/4 – Tjänstehunden  – praktisk träning 1 3h
25/5- Tjänstehunden  – praktisk träning 3h
8/6 – Tjänstehunden  – praktisk träning 3h
9/6 – Praktik uppstart – individuellt
6/7- Praktik avstämning individuellt
28/7 – Diplomering

Januari

Förkunskapskrav: Introduktion till hundunderstödda insatser
Besökshund – teori. Denna kan du starta upp utan hund.

18/1 – Besökshund uppstart – online 2 h
2/2 – Besökshund – online 2h
16/3 – Besökshund – online 2h

Februari

Förkunskapskrav: Introduktion till hundunderstödda insatser
Besökshund – teori. Denna kan du starta upp utan hund.

6/2 – Besökshund uppstart – online 2 h
4/3 – Besökshund – online 2h
17/4 – Besökshund – online 2h