Besökshund – Teori

Utbildning i hundunderstödd aktivitet HUA

Paketpris: 6999 kr

Förkunskapskrav:
Intro – 499 kr

Kurslitteratur tillkommer:
– Sociala tjänstehundar – omsorg utan ord
– Lexikon i hundspråk 

Kursen riktar sig till:
Dig som vill lära dig mer om hundunderstödda insatser. Du kan gå kursen utan hund men det är samtidigt första delen i utbildningen till att bli tjänstehundsteam.

Information

 • Online
 • Totalt ca 42h studietid
 • Handledning av huvudlärare
 • Teoretisk utbildning
 • Genomförs utan hund
 • Vid genomförd utbildning erhåller du intyg

Hundunderstödd aktivitet
Del 1 – teorin

Information om hundunderstödd aktivitet. 
Arbeta med hundunderstödd aktivitet. När du utbildar dig till besökshundsteam arbetar du med att ge stöd, motivation, uppmuntran, aktivitet och sällskap. Besökshundsteamets uppgifter är att göra informella besök som inte behöver dokumenteras eller utvärderas. Effekterna är goda, forskning visar att besök av hundteam sänker blodtryck, minskar smärta och stress. Detta är bara några få exempel på den goda effekt hundunderstödd aktivitet har. Besökshunden arbetar med sin hundförare som ska finnas med som stöd och se till att hunden och deltagaren inte utsätts för någon risk eller fara.

Denna utbildning utgår från början i arbete med personer över 13 år. Är du utbildad till lärare, pedagog eller innehar någon annan utbildning med barn kan du i själva tjänstehundsutbildningen ta ett extra lämplighetstest med barn för att fortsätta ditt arbete med hundunderstödd aktivitet och barn.

Detta är vad du uppnått i utbildningprocessen genom denna kurs

 1. Teori –  introduktion till hundunderstödda insatser.
 2. Del 1 – teori – hundundertstödd aktivitet

Utbildningsprocess till tjänstehundsteam

3. Lämplighetstest
4. Del 2. praktiskt – tjänstehunden – Besökshund
5. Diplomering

Vill du istället ta hela besökshundspaketet läs mer här –> 

Kursens innehåll

Utbildningen i branschkunskap är utvecklad med nedanstående teman med inriktning på hundunderstödd aktivitet.

 • Handlingsberedskap vid avvikelse och olycksfall
 • Etiska och kulturella aspekter angående arbetet som tjänstehundsteam
 • Kunskap att upprätta strukturerade och meningsfulla mål för deltagaren
 • Etik och människosyn.
 • Tystnadsplikt och sekretess
 • Kunskap om hur man införlivar hund i verksamheten med hänsyn till människor, smittspridning, arbetsmiljöfrågor, pälsdjursallergi och djuromsorg.
 • Samarbeta med olika yrkesgrupper
 • Grundläggande pedagogik
 • Psykisk ohälsa/ NPF

Utbildningen tjänstehunden är utvecklad med fokus på nedanstående områden med inriktning på hundunderstödd aktivitet.

 • Motivationsnivåer, arbetskapacitet på individnivå hos hund
 • Rädslor och aggressivitet hos hund
 • Reflektion kring etiska aspekter inom hundhållning
 • Planering, genomförande och dokumentation av hundens träning
 • Inlärningsteorier, belöningsbaserade och positiva träningsmetoder
 • Kunskapen att stödja hunden vid interaktion med tredje part.
 • Antrozoologi – kunskapen om att ge förutsättningar som behövs för en djup och tillitsfull relation mellan människa och hund.