Introduktion

Utbildning i hundunderstödda insatser

Paketpris: 499 kr

Förkunskapskrav:
Inga

Kurslitteratur tillkommer:
– Sociala tjänstehundar – omsorg utan ord

Kursen riktar sig till:
Dig som vill lära dig mer om hundunderstödda insatser. Du kan gå kursen utan hund men det är samtidigt första delen i utbildningen till att bli tjänstehundsteam.

Information

 • Online
 • Totalt ca 4h studietid
 • Teoretisk utbildning
 • Genomförs utan hund
 • Vid genomförd utbildning erhåller du intyg
 • Självrättande quiz

Hundunderstödda insatser
introduktion

Information om hundunderstödda insatser.
Arbeta med hundunderstödd aktivitet. När du utbildar dig till besökshundsteam arbetar du med att ge stöd, motivation, uppmuntran, aktivitet och sällskap. Besökshundsteamets uppgifter är att göra informella besök som inte behöver dokumenteras eller utvärderas. Effekterna är goda, forskning visar att besök av hundteam sänker blodtryck, minskar smärta och stress. Detta är bara några få exempel på den goda effekt hundunderstödd aktivitet har. Besökshunden arbetar med sin hundförare som ska finnas med som stöd och se till att hunden och deltagaren inte utsätts för någon risk eller fara.

Denna utbildning utgår från början i arbete med personer över 13 år. Är du utbildad till lärare, pedagog eller innehar någon annan utbildning med barn kan du i själva tjänstehundsutbildningen ta ett extra lämplighetstest med barn för att fortsätta ditt arbete med hundunderstödd aktivitet och barn.

Detta är vad du uppnått i utbildningprocessen genom denna kurs

 1. Teori –  introduktion till hundunderstödda insatser.

Utbildningsprocess till tjänstehundsteam

2.Teori, hundundertstödd aktivitet
3. Lämplighetstest
4. Praktiskt, tjänstehunden – Besökshund
5. Praktik, verksamhetsförlagd utbildning
6. Diplomering

Vill du istället ta hela besökshundspaketet läs mer här –> 

Kursens innehåll

Utbildningen i branschkunskap är utvecklad med nedanstående teman med inriktning på hundunderstödd aktivitet.

Introduktion – branschkunskap

 • Terminologi
 • Lokal ordningsstadga och lagstiftning om hund
 • Basala hygienrutiner med inriktning på HUA
 • Djurskydd – sociala tjänstehundar
 • Grundläggande kunskaper gällande smittskydd, arbetsmiljö och riskanalys
 • Självrättande quiz

Utbildningen tjänstehunden är utvecklad med fokus på nedanstående områden med inriktning på hundunderstödd aktivitet.

Introduktion – tjänstehunden

  • Antrozoologi – relationen mellan människa och hund
  • Arbeta med Social Tjänstehund i vård, skola och omsorg
  • Grunderna i hundspråk och stress hos hund
  • Självrättande quiz