Besökshund

Hundunderstödd aktivitet
Paketpris: 16 997

Paketpris: 16 997 kr

Förkunskapskrav

Två års gymnasium och kunskap inom den målgrupp du ska arbeta med exempelvis vård, skola eller omsorg.
*vid kursstart kommer du ombedas att bifoga intyg på kunskap inom området.

Längd

6 mån lång – 150 h utbildning

Kursens upplägg

Ordinarie pris: 19 088 kr

Om du tar allt separat

 1. Intro – Hundunderstödda insatser
  Individuellt pris: 499 kr
 2. Besökshund  – teoretisk
  Individuellt pris: 6 999 kr
 3. Lämplighetstest
  Individuellt pris: 1 995 kr
 4. Besökshund – praktisk+VFU
  Individuellt pris: 7 600 kr
 5. Diplomering
  Individuellt pris: 1 995 kr
Läs mer om besökshund

Tillval – Läshund barn

Tillval – Läsombud vuxna

Tillval – Fadderhunden

Skolhund

Hundunderstödd pedagogik
Paketpris: 34 000 kr

Pris: 34 000 kr

Förkunskapskrav

Två års gymnasium plus utbildning/minst 2 års arbetslivserfarenhet på 50%  inom skola eller pedagogiska miljöer.
*vid kursstart kommer du ombedas att bifoga intyg på kunskap inom, vård, skola eller omsorg.

Längd

12 månader lång – 550 h utbildning

Kursens upplägg

Pris: 16 997 kr

 1. Intro – Hundunderstödda insatser
 2. Besökshund  – teoretisk
 3. Lämplighetstest
 4. Besökshund – praktisk+VFU
 5. Diplomering

Pris: 17 003 kr

6. Skolhund – teoretisk
7. Skolhund – praktisk + VFU
8. Examensarbete – hundunderstödd pedagogik
9. Diplomering 

* läshund ingår

Läs mer om skolhund

Tillval – Fadderhunden

Terapihund/vårdhund

Hundunderstödd vård och terapi
Paketpris: 34 000 kr

Pris: 34 000 kr

Förkunskapskrav

Två års gymnasium plus utbildning/minst 2 års arbetslivserfarenhet på 50%  inom vård/omsorg el. socialt arbete.
*vid kursstart kommer du ombedas att bifoga intyg på kunskap inom, vård, skola eller omsorg.

Längd

12 månader lång – 550 h utbildning

Kursens upplägg

Pris: 16 997 kr

 1. Intro – Hundunderstödda insatser
 2. Besökshund  – teoretisk
 3. Lämplighetstest
 4. Besökshund – praktisk+VFU
 5. Diplomering

Pris: 17 003 kr

6. Vårdhund/Terapihund – teoretisk
7. Vårdhund/Terapihund – praktisk+VFU
8. Examensarbete – hundunderstödd terapi
9. Diplomering 

*läsombud ingår

Läs mer om vårdhund/terapihund

Tillval – Fadderhunden